Άναρθρη Πολιτεία

By

Ορθώστε το ανάστημα.

Αν μέχρι χθες λέγαμε ότι οι περισσότεροι νόμοι που ψηφίζονται στη Βουλή είναι γραμμένοι “στο πόδι”, ετούτο εδώ το έκτρωμα που ονομάστηκε “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής” φτιάχτηκε για να σου κοπούν τα πόδια. 219 σελίδες αδυσώπητης επίθεσης σε κάθε είδους ατομικού και κοινωνικού δικαιώματος σε ένα μόλις άρθρο! Για να μην μπορεί κανείς βουλευτής να αντιμιλήσει. Να μη δύναται να εκφραστεί ειδικότερα. Ένα σχέδιο νόμου στις σελίδες του οποίου συγχέονται πολυάριθμες και αναλυτικές διατάξεις, που παραβιάζουν έναν κυρίως νόμο: το Σύνταγμα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής άρθρα του Συντάγματος:

‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)

5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Άρθρο 21: (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες)

1. H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Kράτους.

3. Tο Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.

Άρθρο 22: (Προστασία της εργασίας)

1. H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

5. Tο Kράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.

‘Αρθρο 25: (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)

1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

‘Αρθρο 78: (Νόμοι φορολογικού περιεχομένου)

2. Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε.

Όλα τα παραπάνω -και άλλα ειδικότερα- κουρελιάζονται με το Μνημόνιο 3. Οι εκπρόσωποι του Έθνους δεν χόρτασαν με τα προηγούμενα Μνημόνια και είπαν να βάλουν την οριστική ταφόπλακα στη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Απαξιώνουν την οικογένεια, την εργασία, τη δυνατότητα των πολιτών να φορολογούνται ανάλογα με τις δυνάμεις τους, την προνοιακή πολιτική, τα βασικά ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως η συνταξιοδότηση. Στο χέρι μας είναι να μην περάσουν τα μέτρα αυτά. Δεν μιλάμε πλέον για μερικές νομοθετικές διατάξεις. Πρόκειται για νόμο που επεμβαίνει στη ζωή μας την ίδια. Απέναντι στο ένα και μοναδικό τους άρθρο, πρέπει να προτάξουμε το δικό μας άρθρο. Το ακροτελεύτιο.

‘Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.